ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 18 И 19 МАЈ 2024 ГОДИНА

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Снежана Маневска

Вељо Георгиевски

Јована Ѓорѓиевска

Михаела Ѓорѓиевска

сабота

09:00 - 10:00

Методија Митревски

Калина Митевски

Наташа Лазаровска

Јовица Митковски

сабота

12:00 - 13:00

Искра Митревска

Деспина Митевска

Орце Еленов

Игор Андонов

сабота

13:00 - 14:00

Стојанче Илиевски

  Соња Анеска

Ева Созовска

Благица Созовска 

сабота

14:00 - 15:00

Мими Миленковска

Ненад Миленковски

Дарко Димитровски

Златко Стојанов

сабота

16:00 - 17:00

Горан Стојковски

Даниел Ангелов

Лина Дамјановска

Горазд маневски

недела

08:00 - 09:00

Тања Ѓорѓиевска

Сашо Ѓорѓиевски 

Емил Новески

Владимир Нацевски

недела

09:00 - 10:00

Зоран Гавровски

Теона Гавровска

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

недела

12:00 - 13:00

Александра Пецакова

Даниела Караманова

  Горан Наумовски

Игор Стојановски

недела

13:00 - 14:00

Дарко Лазов

Игор Баталковски

Дејан Трајков

Баже Змијаров

недела

14:00 - 15:00

Димче Белчовски

Даријан Белчовски

Дамјан Стефанов

Ристе Стефанов

недела

16:00 - 17:00

Магдалена Митреска

 

 

Актуелно

img
img img

Видео