ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 6 И 7 ЈУЛИ 2024 ГОДИНА

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Борче Наунов

Миодраг Мариќ

Стефанија Макаровска

Александра Макаровска

сабота

09:00 - 10:00

Орце Еленов

Игор Андонов

Тихомир Давчев

Марија Давчева

сабота

12:00 - 13:00

Димче Белчовски

Даријан Белчовски

Бранко Димчевски

Фируз Фирузманд

сабота

13:00 - 14:00

Никола Атанасовски

Дејан Трајков

Горан Стојковски

Даниел Ангелов

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Златко Стојанов

Јована Ѓорѓиевска

Михаела Ѓорѓиевска

сабота

16:00 - 17:00

Александра Пецакова

Валентина Куновска

Ева Созовска

Благица Созовска 

недела

08:00 - 09:00

Тања Ѓорѓиевска

Сашо Ѓорѓиевски 

Мими Миленковска

Ненад Миленковски

недела

09:00 - 10:00

Слободанка Илиева

Јаков Андреевски

 Соња Дејаноска

Антонио Дејаноски

недела

12:00 - 13:00

Зоран Гавровски

Теона Гавровска  

Борче Наунов

Миодраг Мариќ

недела

13:00 - 14:00

Ева Созовска

Благица Созовска 

Никола Атанасовски

Дејан Трајков  

недела

14:00 - 15:00

Димче Белчовски

Даријан Белчовски  

Дарко Димитровски

Златко Стојанов

недела

16:00 - 17:00

    Александра Пецакова

Валентина Куновска

  Стефанија Макаровска

Александра Макаровска

Актуелно

img
img img

Видео