Реконструкција на улицата „Црноризец Храбар“

 

Општина Аеродром ги повикува граѓаните да даваат свои коментари и идеи во однос на реализацијата на проектот за реконструкција на постојната состојба на улицата „Црноризец Храбар“ во населбата Лисиче на територија на Општина Аеродром.

Овој проект е во соработка со Министерството за транспорт и врски, Светска банка и Општина Аеродром.

Коментарите и сугестиите можете да ги оставате на формуларите кои се наоѓаат на следниот линк: 

ФОРМУЛАР ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ КОМЕНТАРИ

 

Сите детали можете да ги видите на линковите подолу:

 

ПРОЕКТ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА

ИВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОСТАПНОСТ НА ДОКУМЕНТ